بسم الله الرحمن الرحیم Welcome to Med iran Company
menusearch
mediran.net

پرسش های متداول

قبلی
بیمارستان بین المللی چابهار
بیمارستان بین المللی چابهار
مشاهده
مجتمع بین المللی شهر سلامت چابهار
مجتمع بین المللی شهر سلامت چابهار
مشاهده
Med Iran Company
Med Iran Company
مشاهده
 Rehab  Center
Rehab Center
مشاهده
طراحی متفاوت و منطبق با اخرین استانداردهای جهان
طراحی متفاوت و منطبق با اخرین استانداردهای جهان
مشاهده
متمایز در خدمات
متمایز در خدمات
مشاهده
چابهار سرزمین همیشه بهار
چابهار سرزمین همیشه بهار
مشاهده
چرا منطقه آزاد چابهار جهت اجرای پروژه ملی شهر سلامت انتخاب شده ؟
دروازه ایران و کشورهای آسیای میانه و افغانستان برای ورود به آبهای بین المللی .
امکان ورود خارجیان به منطقه بدون نیاز به اخذ روادید و محدودیت زمانی.
امکان استفاده از نیروهای انسانی متخصص خارجی در منطقه .
معافیت گمرکی و عوارض جهت ورود تجهیزات و مصالح و دارو برای این پروژه و نیز تضمین اصل و سود حاصله از مشارکت شرکتهای خارجی در پروژه های منطقه.
مهاجر پذیری و محدوده جمعیتی رو به رشد .
معافیت 30 ساله مالیاتی.
قرارداشتن بر روی خط پیشرفت و توسعه با احداث راه آهن چابهار- مشهد و چابهار- تهران و تبدیل بندرچابهار به یکی از بزرگترین بندر ترانزیت کالا)مگا پورت