بسم الله الرحمن الرحیم Welcome to Med iran Company
menusearch
mediran.net

تصویب نخستین شهر سلامت کشور در چابهار توسط معاون رییس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی وگردشگری

قبلی
بیمارستان بین المللی چابهار
بیمارستان بین المللی چابهار
مشاهده
مجتمع بین المللی شهر سلامت چابهار
مجتمع بین المللی شهر سلامت چابهار
مشاهده
Med Iran Company
Med Iran Company
مشاهده
 Rehab  Center
Rehab Center
مشاهده
طراحی متفاوت و منطبق با اخرین استانداردهای جهان
طراحی متفاوت و منطبق با اخرین استانداردهای جهان
مشاهده
متمایز در خدمات
متمایز در خدمات
مشاهده
چابهار سرزمین همیشه بهار
چابهار سرزمین همیشه بهار
مشاهده
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ یکشنبه
(0)
(0)
تصویب نخستین شهر سلامت کشور در چابهار توسط معاون رییس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
تصویب نخستین شهر سلامت کشور در چابهار توسط معاون رییس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
ریاست سازمان میراث فرهنگی صنابع دستی وگردشگری کشور در کارگروه گردشگری استان که با حضور استاندار و مقامات عالی استانی تشکیل شده بود شهر سلامت چابهار را به عنوان نخستین شهر سلامت کشور تصویب کرد .