بسم الله الرحمن الرحیم Welcome to Med iran Company
menusearch
mediran.net

بیمارستان بین المللی چابهار

قبلی
بیمارستان بین المللی چابهار
بیمارستان بین المللی چابهار
مشاهده
مجتمع بین المللی شهر سلامت چابهار
مجتمع بین المللی شهر سلامت چابهار
مشاهده
Med Iran Company
Med Iran Company
مشاهده
 Rehab  Center
Rehab Center
مشاهده
طراحی متفاوت و منطبق با اخرین استانداردهای جهان
طراحی متفاوت و منطبق با اخرین استانداردهای جهان
مشاهده
متمایز در خدمات
متمایز در خدمات
مشاهده
چابهار سرزمین همیشه بهار
چابهار سرزمین همیشه بهار
مشاهده
(0)
(0)
بیمارستان بین المللی چابهار
بیمارستان      

بیمارستانبینالمللیفوقتخصصیچابهار
در این بیمارستان که مجهز ترین بیمارستان جنوب کشور خواهد بود خدمات زیر مطابق با استانداردهای بین المللی و با بهره گیری از بهترین متخصصان و پزشکان ارائه می شود.
برخی ازاین خدمات شامل :

الف - خدمات جنرال :

بخش اطفال.
بخش جراحی.
بخش زنان و زایمان.
بخش داخلی.

ب- خدمات فوق تخصصی :

خدمات درمانی و پزشکی زیبایی.
دندانپزشکی.
ارتوپدی.
چشم پزشکی.
تکنیک های بارداری.
بخش های VIP
و...
یکی از ویژگی های این مجموعه ارتباط با مراکز معتبر داخلی و خارجی در حوزه ها وشقوق مختلف خواهد بود .